AKTUALITY


Jm pobočka KCHK sdružuje chovatele kníračů všech velikostních i barevných rázů
z celého jihomoravského regionu. Počtem členů 104 (leden 2014) se řadí na první
místo co do velikosti v rámci poboček Klubu chovatelů kníračů České republiky.


MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE
ANO
Zveme Vás na:
Mimořádnou členskou schůzi Jm pobočky KCHK
která se bude konat v sobotu 8. prosince 2018
v klubovně KK Brno - Královo Pole (Kostelní zmola).
Hlavním bodem programu bude volba delegátů na
mimořádnou konferenci KCHK, která se bude konat
v lednu 2019 v Praze. Dále pak projednání stanov
KCHK. Návrh stanov Vám bude zaslán začátkem
prosince...
Účast co největšího počtu členů je velmi žádoucí.
Malé občerstvení zajištěno...


12.11.2018  Petr Pavelek
ano

ano
DEN KNÍRAČE 2018

o

se bude konat v sobotu 19. května 2018 v areálu Kyno-
logického cvičiště Brno - Královo Pole, Kostelní zmola
ano
Zahájení ve 13:00 hodin.
Informace o programu na následující adrese:
ano
https://www.facebook.com/events/424512551322820/
no
Přihláška on-line:
ano
https://goo.gl/forms/LHVSArRSrOUcwNDv2
ano
Přihláška mailem na: knirac2016@email.cz
ano
Cena 100 Kč při platbě na účet JmKCHK:
ano
670100-2208620988/6210  VS: 5
ano
Do poznámky uveďte jméno majitele psa.
Platba v hotovosti na místě: 150 Kč
ano
Těšíme se! Každý knírač obdrží dárek od firmy Husse.cz

19.04.2018
ano

ano
USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

o

Usnesení členské schůze Jihomoravské pobočky KCHK,
která se konala v sobotu 10. února 2018 v zasedací míst-
nosti Povodí Moravy v Brně ve formátu *.doc k nahlédnu-
tí či ke stažení
ZDE


13.02.2018
ano

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2018
ANO

11.02.2018

PROPOZICE
ANO
na Celostátní speciální výstavu kníračů, pořádanou naší
Jm pobočkou KCHK v sobotu 26. května 2018
na cvičišti 
KK Brno - Královo Pole ve formátu *.pdf ke stažení ZDE


02.02.2018

PF2018
o

Přání do Nového roku 2018 od členů pobočky
a přátel ZDE

22.12.2017  WM

PROPOZICE
ANO
chovatelských akcí naší pobočky konaných v květnu 2017
v areálu KK Brno - Královo Pole ve formátu *.doc (Word)
 jsou k nahlédnutí či ke stažení v rubrice AKTUALITY.


02.02.2017

ČLENSKÁ SCHŮZE JmKCHK
o

se bude konat v zasedací místnosti Povodí Moravy, Dře-
vařská 11, Brno (jako vždy...) v sobotu 11. února 2017...
ano
Z programu: Zprávy členů výboru, stanovení výše člens-
kých příspěvků na rok 2017, odměnění aktivních členů,
 diskuse...  Občerstvení zajištěno.
Srdečně zve výbor Jm pobočky KCHK.


29.01.2017
ano

.AKTUÁLNÍ BONITAČNÍ ŘÁD PRO VK
o

vložen a je ke stažení ve formátu  *.docx (Word)  ZDE

29.03.2016  OPCH-VK

o
DEN KNÍRAČE
o

dovolujeme si Vás a Vaše známé pozvat na Den knírače.
Bude se konat 16. 4. 2016 odpoledne v prostorách
KK Královo Pole Brno.

Propozice s programem a přihlášku můžete stáhnout:
*.doc (Word) 
ZDE
 *.pdf (Adobe raeder) 
ZDE

Pokud se přihlásíte elektronicky, ušetříte nám práci :-)  

http://goo.gl/forms/ LDtCn583nF

Jedná se o otevřenou akci, neváhejte pozvat majitele svých odchovů. Aktuální novinky můžete sledovat na Facebooku:

 https://www.facebook.com/events/672420522895696/


přes stránku Facebooku můžete také pozvat další lidi.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Sekretářka akce, Jana Krouman ;-)


01.03.2016 JK

o
e

 
Číslo účtu Jm pobočky KCHK:
o

mBank  670 100 - 2208620988/6210

variabilní symbol: 
1 - členské příspěvky         
               2 - výstava            
                           3 - svod a bonitace              
                                        4 - ostatní (krytí, štěňata, inzerát, ...)  
                 5 - Den knírače          
s.
Poplatky posílejte buďto bankovním převodem nebo
poštovní poukázkou typu "A" (nikoliv "C")

Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno majitele psa,
za kterého je poplatek hrazen. Při platbě poštovní poukáz-
kou je adresa majitele účtu, t.j. hospodáře pobočky.
o
Ing. Eva Bajgarová, Krasová 8, 614 00 Brno
e